Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Jan-Michael Brummer 633a43621e Merge branch 'gssdp-1.6' into 'master' 10 månader sedan
docs Update documentation 4 år sedan
plugins Update wincred plugin 10 månader sedan
po translation: Fix german spelling 4 år sedan
rm Add rm_router_set_login_password() 10 månader sedan
tests Update coding style (K&R) 5 år sedan
.gitignore Initial commit 5 år sedan
.gitlab-ci.yml CI: Add gdk-pixbuf-2.0 dependency 4 år sedan
LICENSE Clarify license as LGPL-2.1+ 2 år sedan
README.md Initial commit 5 år sedan
TODO Update documentation 4 år sedan
create-release.sh Add create release script 5 år sedan
librm.doap Add doap project file 5 år sedan
meson.build Add gssdp 1.6 support 10 månader sedan
meson_options.txt meson: Updates to build library with homebrew 4 år sedan
meson_post_install.sh Initial commit 5 år sedan
org.tabos.rm.gschema.xml Fax: Set high resolution as default 4 år sedan

README.md

Router Manager Library

Offers FRITZ!Box related core functionality for Roger Router (GUI), Roger CLI (CLI) and Roger Rabbit (ncurses) interfaces.